Konfiguracja dostępu do Internetu w sieci NovaComp (dla użytkowników podłączonych bez pośrednictwa routera)

1.      Klikamy menu START, wybieramy „Uruchom” i wpisujemy komendę: control netconnections

 

 

 

 

2.      Na połączeniu lokalnym klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Właściwości”

 

 

 

3.      Zaznaczmy „Protokół internetowy TCP/IP” lub „Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IP 4)” i wybieramy „Właściwości”

 

 

4.      Zaznaczamy „Uzyskaj adres IP automatycznie” oraz „Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie” i wybieramy „OK”

 

 

5.      W oknie „Połączenia sieciowe” wybieramy z menu „Zadania sieciowe” opcję „Utwórz nowe połączenie”

 

 

6.      Zostanie uruchomiony „Kreator nowego połączenia”, wybieramy „Dalej”

 


 

7.      W następnym oknie wybieramy opcję „Połącz z Internetem” i klikamy „Dalej”

 

 

8.      Następnie zaznaczamy „Konfiguruj moje połączenie ręcznie” i klikamy „Dalej”

 


 

9.      W nowym oknie wybieramy „Połącz używając połączenia szerokopasmowego, wymagającego nazwy użytkownika i hasła” i klikamy „Dalej”

 

 

10.  W następnym oknie wpisujemy „Nazwę usługodawcy internetowego”. W tym polu należy przepisać dane które otrzymaliśmy od dostawcy internetu i kliknąć „Dalej”

 


 

11.  Tutaj należy wpisać unikalny identyfikator użytkownika (nazwę użytkownika) oraz hasło. Dane te otrzymaliśmy od dostawcy internetowego. Jeśli nie znają Państwo nazwy użytkownika i hasła, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Numery zostały podane na końcu tego przewodnika.

 

 

12.  W następnym oknie zaznaczamy opcję „Dodaj skrót do tego połączenia na moim pulpicie” i wybieramy „Zakończ”

 

 


 

13.   Jeśli połączenie zostanie poprawnie skonfigurowane to pojawi się okno jak niżej. Hasło zostało zapisane i nie musimy go ponownie wpisywać w polu „Hasło”.

Klikając „Połącz” otrzymamy połączenie z Internetem.

 

 

 

W razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta NovaComp

ul. Kolejowa 7

63-800 Gostyń

Tel. 65 572 79 00

Kom. 601 820 748